ΑΡΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ   ΙΚΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ  ΜΕΣΑ

ΚΑΜΠΑΝΗ  ΚΙΛΚΙΣ

ΑΦΜ  997988461

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ       ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   6937356444